Inspirasi

Allah SWT adalah “Cahaya” atas Cahaya; sumber dari semua pengetahuan, inspirasi, dan semangat hidup bagi manusia. Kepada-Nya semua manusia bergantung dan memohon pertolongan. Tiada yang berhak disembah selain Dia.

[An-Nur 24:35] “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus1040, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya)1041, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dan Allah menjadikan beberapa orang diantara manusia sebagai teladan dan pelajaran bagi manusia lainnya. Oleh karena itu dalam blog ini saya berupaya menghidangkan sajian yang dengan rahmat Allah dan hidayahnya semoga dapat mendatangkan manfaat berupa “Inspirasi” bagi semua masyarakat Negeri Emas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2020.

Advertisements